dobry lekarz okulista we Wrocławiu
okuliści Wrocław

GABINET OKULISTYCZNY I PRACOWNIA OPTYCZNA
Wrocław, ul. Jutrzenki 19

dobry optyk Wrocław Klecina

Polityka prywatności

Preambuła

Jako właściciel Prywatnego Gabinetu Okulistycznego przywiązuję szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.jutrzenki.pl. Zależy mi, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może on chronić swoją prywatność. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Postanowienia wstępne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: www.jutrzenki19.pl (zwanego dalej "Serwisem").

Właścicielem Serwisu jest Prywatny Gabinet Okulistyczny Iwona Maślak, NIP: 8951207147, e-mail: okulista@jutrzenki19.pl, tel:+48 693 717 787 (zwany dalej: "Gabinetem").

Zasady ogólne ochrony danych osobowych

Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwani dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Gabinetem za pośrednictwem poczty elektornicznej na adres podany w podstonie Kontakt. Strona www.jutrzenki19.pl nie posiada integralnego formularza kontaktowego.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektornicznej jest Gabinet. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Gabinet zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO. Gabinet stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania zapytania drogą elektoniczną do Gabinetu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać złożona przez osobę sprawującą nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO

W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem fizycznym lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach Wstępnych Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Kontakt mailowy

Skontaktowanie się z Gabinetem za pośrednictwem poczty elektronicznej nie wymaga wskazania przez Użytkownika danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu.sa one dobrowolne. Adres email Użytkownika jest przekazywany Gabinetowi niezaleznie i automatycznie w ramach protokołu zarządzającego programem pocztowym.

W poczcie elektonicznej Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie Gabinetowi w celu uzyskania podstawowych informacji dotyczących oferowanych usług medycznych i optycznych lub w celu uzyskania porady.

Wysłanie poczty elektronicznej jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wysłania poczty nie rodzi po stronie Użytkownika ani Gabinetu żadnych zobowiązań.

Gabinet przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

Pliki cookies

W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”). Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.

Pliki Cookies zawierają w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi”);
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Administrator współpracuje z serwisem zewnętrznymi Google Analytics (Polityka Prywatności), który może zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych. Administrator ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o cookies można przeczytać tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

lek. med. Iwona Maślak, właściciel


Nasi partnerzy

 • najlepszy okulista we Wrocławiu
 • lekarz okulista na Klecinie
 • gabinety okulistyczne wrocławskie
 • okulista Klecina optyk
 • optyk tanio Wrocław
 • najtańsze oprawki okularowe Wrocław
 • badanie wzroku dla medycyny pracy Wrocław
 • soczewki kontaktowe tanio Wrocław
 • leczenie krótkowzroczności wrocław
 • szkła okularowe i oprawki wrocław Klecina
 • modne oprawki szkła okularowe
badanie wzroku i dóbór szkieł Wrocław
gabinet okulistyczny optyk Wrocław

© 2016-2019 Prywatny Gabinet Okulistyczny Iwona Maślak :: 52-311 Wrocław, ul. Jutrzenki 19 :: tel. 604 822 902 :: 731 818 185

dobra agencja reklamowa skłąd i druk folderów dtp loga projekty graficzne tani druk wrocław